Nystart låneskydd – så trist att du somnar.

Att lägga in ytterligare en kostnad i en redan ansträngd privatekonomi är urtrist. Men se det inte så. Prova att se det som att du betalar för att sova gott, trygg med att du och din familjs ekonomi är skyddad för det oväntade.

Vad innebär låneskydd?

Låneskyddet innebär att du får månadskostnaden för ditt Nystartslån ersatt i 12 månader vid sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet. Vid dödsfall betalar försäkringen din skuld upp till 500 000 kr. Teckna låneskyddet samtidigt med ditt Nystartslån, så har du direkt tryggheten om något oförutsett skulle inträffa.

Vad kostar det?

Månadspremien är låg, endast 6,95 % av lånets månadskostnad, du betalar din försäkringspremie tillsammans med din lånekostnad via autogiro.

Vad krävs av mig?

För att du ska kunna få tillgång till Nystart Finans låneskydd krävs att du:

  • har fyllt 18 år men inte 60 år
  • vid tiden för ansökan är tillsvidareanställd sedan minst 6 sammanhängande månader i sträck med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka, eller är egen företagare och ansluten till erkänd arbetslöshetskassa
  • är fullt arbetsför
  • är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa
  • vid tiden för ansökan inte är medveten om förestående varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet

Nystart Finans låneskydd erbjuds i samarbete med Nordeuropa Försäkring. Här kan du ta del av gällande teckningsregler, förköpsinformation, övriga villkor etc. Har du Nystartslånet men ännu inte vårt låneskydd – ring oss redan idag på 08-410 203 04, så hjälper vid dig att teckna försäkringen!

Viktig information och dokument om nystarts låneskydd
Åtgärd vid skada

För att din skadeanmälan ska kunna hanteras så snabbt och effektivt som möjligt så är det viktigt att anmäla skadan korrekt. Vart du ska skicka din skadeanmälan är beroende av när skadan inträffade.

Anmälan om skada som inträffat efter den 1 oktober 2020 - använd den här skadeanmälan.

Anmälan om skada som inträffat före den 1 oktober 2020 - använd den här skadeanmälan.